Welkom op Twee Papa's.nl: De weg naar ons kind

Adoptie

Wat houdt het in?

Adoptie is een langdurig traject waarbij je een kind van een ander adopteert. Om de rechten van adoptiekinderen te kunnen borgen en kinderen een zo groot mogelijke kans op een goede toekomst te geven in hun nieuwe gezin, is er sprake van strikte regels.  Zo zijn er regels gesteld aan de leeftijd van kinderen: adoptiekinderen mogen maximaal 6 jaar oud zijn, tenzij ze tegelijkertijd met een jonger broertje of zusje worden geadopteerd. Aspirant-ouders mogen niet meer dan 40 jaar ouder zijn dan hun adoptiekind, moeten gezond zijn, een veilige omgeving kunnen bieden, voldoende inkomsten hebben, etc. Zij moeten dus in beginsel geschikt zijn voor het opvoeden en verzorgen van een kind.

Hoe gaat het in z’n werk?

Om een kind te mogen adpoteren, moet je in het bezit zijn van een adoptiebeginsel. Zonder adoptiebeginsel een kind addopteren is illegaal. Als je een kind wilt adopteren, dien je je aan te melden bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Na een wachtperiode wordt je opgeroepen voor zes verplichte voorlichtingsbijeenkomsen. Deze moet je zelf bekostigen. Als de voorlichting is afgerond moet de Raad voor de Kinderbescherming een advies gaan uitbrengen aan het Ministrie van Jusitie over de geschiktheid van jullie als wensouders.Er volgt een gezinsonderzoek dat wordt afgesloten met een rapport. Bij een positief advies krijg je een beginseltoestemming, het adoptiebeginsel. Dit traject van voorlichtingen en het onderzoek nemen gemiddeld genomen (op basis van verhalen die we gehoord hebben) anderhalf jaar in beslag.

Zodra je de beginseltoestemming hebt, kan je je inschrijven bij instantie die door het ministerie gemachtigd zijn om te bemiddelen voor adoptie. In Nederland zijn dit er vijf:  Wereldkinderen, Stichting Meiling, Stichting Kind en Toekomst, de Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) en A New Way

In de praktijk komen de meeste adoptiekinderen uit dertien staten van de VS. De meeste adoptiebureaus bemiddelen alleen niet voor homoseksuele vaders; je moet de adoptie zelf regelen. De Nederlandse Adoptie Stichting is een uitzondering, zij bemiddelt in Zuid-Afrika ook voor homoseksuele ouders.

Kosten

Adoptie is duur. Hierbij moet je denken aan bedragen rond de 70.000 tot 120.000 euro.